I dag finns det flera sätt att betta på finansmarknaden. En del metoder är daterade en bra bit tillbaka, som t.ex. spread betting som faktiskt funnits sen 1940-talet.

Att betta på aktier för med sig både för och nackdelar. Fördelarna är främst att man kan spekulera om en aktie kommer att stiga eller falla. Lyckas man få rätt med sin spekulation kan vinsterna dessutom bli väldigt stora.